Lépések a gazdasági teljhatalom felé. 1945–1948

Bank Barbara, Germuska Pál (szerkesztők)

2017. szeptember 7.

Jelen kötet a Nemzeti Emlékezet Bizottság Gazdaságtörténeti Munkacsoport első – mintegy kétéves – kutatásai eredményeit összegzi, elsősorban az 1945 és 1949 közötti átmeneti esztendők bemutatásával. A NEB célkitűzéseivel összhangban a munkacsoport komoly hangsúlyt fektetett a kiépülő pártállam szervezeti, intézményi struktúráinak feltérképezésre és megismerésére. Kötetünk első két tanulmánya éppen ezért a gazdasági intézményrendszer átalakulásait taglalja. Germuska Pál kötetnyitó tanulmánya (Adalékok a magyarországi gazdasági intézményrendszer 1945−1948 közötti változásaihoz) egyfelől alapos historiográfiai áttekintéssel, másfelől nemzetközi kitekintéssel kezdődik: a tervezés és az államosítás milyen formákban jelentkezett a második világháború utáni Európában, illetve milyen szovjet tervek és elképzelések léteztek a közép-kelet-európai térségre. Csízi István tanulmánya (Az Országos Tervhivatal az első hároméves terv időszakában, 1947−1949) a tárgyalt korszak egyik legfontosabb új intézményét, az 1947-ben létrehozott tervhivatalt mutatja be – eddig sosem tárgyalt részletességgel. Orbán-Schwarzkopf Balázs tanulmánya (Népgazdaság és társadalmi tulajdon védelme az 1970-es és 80-as évek fordulóján az állambiztonsági iratok tükrében) a kései Kádár-korszak Belügyminisztériumának (BM) gazdaságvédelmi és gazdasági elhárítási tevékenységének összegzésére tesz kísérletet. A kötet utolsó írása, Török Ádám esettanulmánya (A „pénznyelő” − Asboth Oszkár A. T. 50/2 típusjelzésű hajója) a háború utáni jóvátétel egy furcsa és csavaros történetét eleveníti fel. Asboth Oszkár kalandos életű és sorsú repülőgép-tervezőként és helikopterépítőként vált ismertté, a háború után viszont egy légcsavaros meghajtású motorcsónakkal keltett érdeklődést, amellyel a Csehszlovákiának jóvátételként szállítandó hajókontingenst remélték mielőbb kiállítani.


A KÖTET LETÖLTÉSE PDF- ÉS EPUB- FORMÁTUMBAN


TartalomjegyzékISBN:
978-615-5656-09-5
Terjedelem:
208 oldal
Ár:
2000 Ft

Kiadványaink megvásárolhatók az Anima, a Libri és a Líra könyvesbolthálózatban, valamint a Penna könyvesboltban.

Nem találta meg a keresett könyvet?

Információ